Goud is goud en geen bitcoin

Blog over de overname van de rol van goud door bitcoin

Goud is goud en geen bitcoin

Onder cryptotraders en beleggers in goud woedt, niet alleen binnen de Facebookgroep van Traders Trefpunt, al enige tijd een discussie over de vraag of bitcoin de rol van goud zal overnemen. Leuk om te zien hoe sommigen ‘hun’ favoriete beleggingsinstrumenten verdedigen. Minder leuk, omdat het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen in de discussie vaak meer van belang is dan het onderbouwde antwoord.

Wat mij persoonlijk betreft komt het neer op het vergelijken van een appel met een peer. Als je zoekt naar de verschillen, dan valt meteen op dat de handel in crypto valuta’s vooral onder relatief jonge en beginnende traders populair is, zoals dit in de tachtiger jaren het geval was met Forex. Dit in tegenstelling tot de handel in edelmetalen dat vaker het favoriete beleggingsinstrument is van de iets oudere en conservatieve beleggers.

Goud is al ruim 6.000 jaar een waarde die de koopkracht over langere periodes wist te beschermen. Door deze functie werd goud over de jaren het ideale appeltje voor de dorst. Een activa met blijvende waarde die vrijwel los staat van wat er in de wereld gebeurt.

De uitleg over goud op de website van De Nederlandse Bank, die overigens ruim 600 ton goud bezit dat is verspreid over een aantal landen, bevestigd de mening over de blijvende waarde.

“Een baar goud houdt altijd zijn waarde. Crisis of niet. Dat geeft een veilig gevoel. Het goudbezit van een centrale bank is dan ook een baken van vertrouwen. Centrale banken als DNB hebben daarom van oudsher veel goud in huis. Als het hele systeem instort, biedt de goudvoorraad een onderpand om opnieuw te beginnen.”

De verschillende centrale banken bezitten momenteel 18% van het goud in de wereld, en een aantal onder hen kopen op regelmatige basis goud bij.

Dan de bitcoin. Slechts bij een heel select gezelschap van centrale banken, kun je na goed zoeken een klein aantal bitcoins in de boekhouding terugvinden.

De bitcoin is gebaseerd op symmetrische en asymmetrische cryptografie, de nog steeds geldende vuistregels voor het opstellen van een cryptografisch algoritme en werden ontwikkeld en opgesteld door de van oorsprong Nederlandse linguïst en cryptograaf,  Auguste Kerckhoffs.

Het is echter een feit dat vrijwel alle types geheimschrift na lange of korte tijd ontrafeld worden. Zo dachten de Duitsers in de tweede wereldoorlog bijvoorbeeld dat de gecodeerde berichten door hun Schlüsselmaschine E, beter bekend als de Enigma, nooit door anderen gelezen konden worden. Totdat de Poolse en Britse inlichtingendiensten er gezamenlijk in slaagden de codes te breken.

Ik denk dan ook dat het breken van de code voor het bitcoin algoritme slechts een kwestie van tijd is. Zeker als je de onderliggende waardes bekijkt, zal het voor vele cryptologen een aantrekkelijke uitdaging zijn. Het wordt ook steeds moeilijker om bitcoins veilig op te slaan omdat kwantumcomputers steeds krachtiger en slimmer worden en makkelijker wachtwoorden kunnen kraken.

Bitcoin zal dus naar mijn mening niet de rol van de edelmetalen over gaan nemen, maar dit neemt niet weg dat het best interessant is om er de portefeuille mee te diversifiëren, net zoals dit geldt voor Forex uit de vorige ‘modegril’.

error: Kopiëren is geblokkeerd !!